فرق باریتسا و بارتندر

باریستا چیست

در واقع باریستا کیست باریستا به کسی گفته می شود که تخصص‌ش قهوه بوده وبه صورت حرفه‌ای به آماده کردن قهوه‌های مختلف مشغول است. باریستا کاربلد با امکانات و قابليت‌هاي دستگاه آسیاب قهوه و دستگاه اسپرسو آشنا است. اين دستگاه‌ها…

خرید سیروپ

سیروپ چیست

 در معنا لغوی سیروپ به مایعی سیروپ گفته می شود که در اثر جوشاندن شکر زیاد در آب به دست می آید. سیروپ چسبناک و غلیظ می باشد. همان شربت می باشد سیروپ که از گذشته در آشپزی ها استفاده می…